۷- نمونه های ساخته شده
۰۸/۰۳/۱۳۹۷
۱۱- آموزش
۰۸/۰۳/۱۳۹۷

ساختمان های خانه پسیو در حال بهره برداری

ساختمان های خانه پسیو در حال بهره برداری

تجربیات کاربران

یک خانه پسیو در مقایسه با ساختمان انرژی پایین مدرن در اروپای مرکزی، ۷۵% کمتر انرژی مصرف می کند. آیا سکونت در یک خانه پسیو همانند زندگی در یک “جعبه ذخیره انرژی” می باشد؟

هزاران نفر در حال حاضر در خانه های پسیو زندگی می کنند. هر روزی که آنها تجربه می کنند چیزی است که در یک خانه پسیو زندگی می کنند. نمونه هایی از تجربیات ساکنین خانه پسیو جمع آوری شده است- بدون تغییر و بدون توضیح

بیشتر بخوانید ←

ساکنین در مورد زندگی در یک خانه پسیو واقع در آب و هوای گرم کانادا و اسپانیا گزارش می دهند

مالک خانه Moraleda، اولین خانه پسیو در اسپاینا، از تجربه خود و نوع زندگی خود در یک “خانه پسیو” به ما می گوید.

بیشتر بخوانید ←

خانه پسیو: وقتی استدلال به اشتیاق تبدیل می شود

ساخت ساختمان ها با استفاده از روش “خانه پسیو” در بسیاری از مناطق دنیا یک سنت دیرینه بوده است. مهندسین در استرالیا، روش معقول انجام این ها را تشریح می کنند.

بیشتر بخوانید ←

نتایج اندازه گیری

الزامات حرارتی یک ساختمان به طریق ریاضی تعیین می شود- مصرف واقعی به تأثیرات متعدد دیگری بستگی دارد نظیر رفتار کاربر و آب و هوا. سالها تجربه اندازه گیری های مطمئنی را در خصوص مقادیر مصرف واقعی به لحاظ آماری فراهم کرده است. قابلیت اطمینان مفهوم خانه پسیو از طریق نتایح آن قابل قضاوت می باشد.

بیشتر بخوانید ←

اندازه گیری ها برای کنترل مصرف – “حداقل اندازه گیری”

سوال کلیدی که اغلب در ارتباط با نوآوری ها و ساختمان های با انرژی کارآمد محقق شده مطرح می باشد این است که آیا میزان پایین انرژی مورد تقاضا طبق برنامه ریزی، در عمل از طریق روش قابل اندازه گیری محقق شده است. این سوال ارتباطی با تجزیه و تحلیل علمی بسیار گسترده ندارد. هدف، تعیین کل مصرف یک ساختمان با استفاده از ابزار ساده و با کمترین تلاش ممکن و تفکیک مصارف مختلف از قبیل گرمایش، آب گرم و مصرف برق تا خد ممک می باشد.

بیشتر بخوانید ←

اندازه گیری و رفتار سنجی نواحی

اندازه گیری نتایج مربوط به بزرگترین ناحیه خانه پسیو  بیشتر بخوانید ←

رفتار کاربر

باز نمودن پنجره ها در خانه پسیو؟ – آیا امکان پذیر و مجاز است !

این مطلب حاوی شواهد مرتبط با این سوال می باشد: یافته های تحقیقاتی از خانه های پسیو در حال استفاده   بیشتر بخوانید ←

مسیر منطقی – از خانه پسیو تا خانه آلاینده صفر : اجاره بدون قبوض مربوط به گرمایش

چرا ما باید زمان زیادی صرف فکر کردن در خصوص صرفه جویی انرژی در بازسازی ها بکیم و چطور ما می توانیم دیگران را تشویق به صرفه جویی انرژی بکنیم؟ سه دلیل وجود دارد که ما باید به ساخت و ساز و بازسازی با انرژی کارآمد  در اسرع وقت روی بیاوریم. بخوانید ←


بیشتر بخوایند:  بانک اطلاعاتی خانه پسیو