۱۱- آموزش
۰۸/۰۳/۱۳۹۷
۹- ابزار/PHPP
۰۹/۰۳/۱۳۹۷

صدور گواهی

خانه پسیو، استاندارد جهانی پیشرو در خصوص ساخت و ساز های با انرژی کارآمد می باشد؛ صرفه جویی در هزینه های گرمایش در مقایسه با مقررات ملی ساختمان در ارتباط با ساخت و سازهای جدید بیش از ۸۰% می باشد. گرمایش مورد تقاضا کمتر از  ۱۵ کیلووات ساعت بر مترمربع در سال، بر اساس “سطح بنای تحت گرمایش/سرمایش قابل استفاده” (TFA؛ مساحت قابل سکونت) می باشد.

روش ساخت یک خانه پسیو برای یک پروژه ساختمان معین و شرایط آب و هوایی بخصوص در منابع موجود تشریح شده است – ابزار لازم برای این منظور نظیر PHPP، در بازار موجود می باشد. اجزاء خانه پسیو گواهی شده زیادی در بازار موجود می باشد که برای مناطق آب و هوایی اروپای مرکزی و دیگر مناطق آب و هوایی قابل استفاده می باشد. بر اساس معیارهای خانه پسیو، معیارهایی نیز در خصوص ساختمان های قدیمی وجود دارد.

برنامه ریزی و ساخت خانه های پسیو، نیاز به مهارت های مشخص دارد که به آسانی توسط معماران و مهندسین متخصص قابل دستیابی می باشد (نظیر استفاده از “learning by doing”). اطلاعاتی که به صورت آزاد برای هر کسی که اجازه ارائه مستندات لازم برای ساختمان ها را دارد و هر کسی که اختیار ساخت خانه پسیو تحت مسولیت خودش را دارد. با این حال، PHI توصیه به استفاده از یک طراح یا مشاور خانه پسیو مجرب، حداقل در حد مشاوره محصوصا در مورد اولین پروژه می کند. PHI توصیه می کند که یک درخواست برای ساختمان جهت صدور گواهینامه به صورت Quality Approved Passive House تهیه شود