۹- ابزار/PHPP
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
۱۳- بازسازی با اجزاء خانه پسیو
۱۰/۰۳/۱۳۹۷

ساختمان های خانه پسیو غیر مسکونی

استاندارد خانه پسیو، شرایط آسایشی فوق العاده بالا و صرفه جویی های انرژی قابل توجهی را فراهم می کند. استاندارد خانه پسیو در بسیاری از انواع مختلف ساختمان ها نظیر ساختمان های اداری، مسافرخانه ها، کارخانجات، سالن های ورزشی، مدارس و مهد کودک تحقق یافته است.

مدارس خانه پسیو

استاندارد خانه پسیو یک راه حل معقول برای همه انواع ساختمان ها می باشد. استاندارد خانه پسیو در بسیاری از انواع مختلف ساختمان ها نظیر ساختمان های اداری، مسافرخانه ها، کارخانجات، سالن های ورزشی، مدارس و مهد کودک تحقق یافته است.

ساختمان های خانه پسیو مدارس، جالب می باشند. ساختمان های مدارس متعددی با استفاده از این استاندارد محقق شده است و تجربیات حاصل از بهره برداری آنها موجود می باشد. استاندارد های خانه پسیو امکان صرفه جویی حدود ۷۵% در مقایسه با ساختمان های جدید مدارس را فراهم می کنند ضمن اینکه نیازی به سیستم های سرمایش و گرمایش اضافی نمی باشد هزینه های سرمایه گذاری برای توسعه چنین ساختمان هایی در حد معقول و قابل قبول می باشند.

مدارس خانه پسیو – الزامات 

مدارس خانه پسیو – چه رویکردی در این خصوص مترتب می باشد

کیفیت هوا در مدارس 

riedberg-schule_frankfurt_passivhaus

بهترین نمونه تجربه شده – مدرسه خانه پسیو Riedberg

مدرسه خانه پسیو در نوامبر ۲۰۰۴ در Reidberg فرانکفورت بعد از ۱۴ ماه عملیات ساختمانی افتتاح شد. هزینه های مازاد برای حصول استاندارد خانه پسیو حدود ۵٫۳% در مقایسه با استاندارد جاری آلمان EnEV (مقررات صرفه جویی انرژی) بیشتر می باشد. بیشتر بخوانید

secondary_school_in_baesweiler_-_fig_2

مدرسه دبیرستان در Baesweiler- بهینه سازی به لحاظ انرژی و مدرن سازی شده مطابق استاندارد خانه پسیو – یک نمونه مثال زدنی منحصر بفرد

علاوه بر مزایایی فوق العاده زیست محیطی، صرفه جویی ۹۰% در هزینه های گرمایشی و کاهش دی اکسید کربن حدود ۵۳۰ تن در سال، مسئولین شهر Baesweiler، مسئولین شهر Baesweiler  برای کمک به از بین بردن یک تصور غلطی که معماران بسیاری نیز بر این تصور می باشند، نقش مهمی داشته اند این تصور غلط عبارتس از: “خانه های پسیو عایق بندی شده با عایق ضخیم و نا متناسب، دستیابی به معماری با کیفیت خوب را غیر ممکن می سازد”. بیشتر بخوانید

ساختمانهای خانه پسیو – اداری

ساختمان های خانه پسیو اداری بر اساس  میزان اشغال (سکونت) استاندارد و دریافت های داخلی متناظر برابر ۳٫۵ وات برمترمربع توسط موسسه خانه پسیو،PHI، گواهی می شوند (مساحت مورد استفاده همان TFA تعریف شده در PHPP می باشد نه مساخت فضای اداری). طبق تجربه PHI، این مقدار یک مقدار متوسط عمومی را با در نظر گرفتن کارایی بهبود یافته تجهیزات مورد استفاده نمایندگی می کند. دلایلی که چرا PHI از مقادیر استاندارد برای صدور گواهی استفاده می کند تا حدودی مربوط به اطمینان از ثبات و همچنین بدلیل اینکه ساختمان به طور دائم استفاده نمی شود مربوط می شود. بیشتر بخوانید

img_9483_eingangsfront_detail_heller

استخر شنا در Lünen

استخر شنای واقع در Lünen بر اساس مفهوم خانه پسیو مربوط به این نوع ساختمان  با تحقیقات بنیادی انجام شده توسط موسسه خانه پسیو، ساخته شد. به منظور صحه گذاری بر اثر بخش بودن مفهوم و رویکردهای اشاره شده در قبل یک مطالعه پایه به منظور شناسایی پتانسل ها در خصوص بهینه سازی، اندازه گیری جامع از استخر در مدت ۱٫۵ سال از بهره برداری استخر صورت گرفت. بیشتر بخوانید 

استخر های شنا – خانه پسیو

کارایی انرژی در استخرهای شنای داخلی

مفهوم خانه پسیو بعنوان یک اصل راهنما برای ساختمان های استخر شنا نیز قابل اعمال می باشد؛ هدف، دستیابی به آسایش حرارتی بهینه با کاهش قابل توجه در مصرف انرژی می باشد. مطلب زیر بر گرفته از مطالب مختلف منتشر شده در خصوص اصول اساسی اعمال مفهوم خانه پسیو در مورد استخرهای شنای عمومی می باشد. بیشتر بخوانید

25366802027_f52cdc3054_z

Klinikum Frankfurt Höchst Rohbau Februar 2018 © Klinikum Frankfurt Höchst

مفهوم خانه پسیو در بیمارستان ها

مطالعات پایه –  اعمال مفهوم خانه پسیو در بیمارستان ها

مقاله مربوط به این مطالعه در مجموعه مقالات ۱۸ امین کنفرانس بین المللی خانه پسیو در ۲۰۱۴  منتشر شده است:

ارزیابی از داده های آماری مصرف نشان می دهد که بیمارستان ها بیشترین مصرف انرژی در میان ساختمان ها را دارد. به منظور ارزیابی و اقدام به بازسازی ها با پتانسیل صرفه جویی و همچنین ساختمان های جدید با کارآمدی انرژی، ایالت Hesse، موضوعات اساسی برای اعمال استاندارد خانه پسیو در بیمارستان ها را در طی ساخت ساختمان جدید برای درمانگاه Frankfurt Höchst مورد مطالعه قرار داد. بیشتر بخوانید