۱۳- بازسازی با اجزاء خانه پسیو
۱۰/۰۳/۱۳۹۷
۱۵- ساختمان های خانه پسیو در شرایط مختلف آب و هوایی
۱۰/۰۳/۱۳۹۷

خانه پسیو برای شهرداری ها

به بخش خانه پسیو برای شهرداری ها خوش آمدید


این بخش اطلاعاتی را در ارتباط با حمایت از تصمیم گیرندگان شهرداری ها که در صدد یافتن راه حلهایی برای محاظفت از آب و هوا در مقیاس شهری در حوزه ساختمان می باشند را در بر می گیرد
newco-funded-iee-horiz

حفاظت آب و هوایی در مقیاس شهرداری ها

تغییرات آب و هوا همه ما را تحت تأثیر قرار می دهد. به منظور مقابله اثر بخش با این تغییرات، ما باید مصرف انرژی را در دراز مدت به شکل چشمگیری کاهش دهیم. این به مفهوم استفاده بهینه از انرژی موجود و اولویت اساسی نهادن به صرفه جویی انرژی می باشد. مسئولین شهرداری و محلات، در ارتباط با حفاظت آب و هوا بازیگران اصلی می باشند.

به طور متوسط، ۴۰% کل مصرف انرژی در کشور های صنعتی مربوط به ساختمان ها می باشد. به همین خاطر است که بهبود کارایی انرژی ساختمان ها تأثیر چشمگیری در ارزیابی کلی شهر، مناطق شهرداری یا شهری به لحاظ انرژی دارد. بدلیل طول عمر طولانی ساختمان ها، یک رویکرد با ثبات برای این منظور بسیار با اهمیت می باشد.

قریب به بیش از ۲۰ سال ، موسسه خانه پسیو خود را به توسعه استاندارد خانه پسیو متعهد نموده است که از این طریق بهبود مصرف انرژی به میزان ۴۰ تا ۷۵% در خصوص گرمایش و سرمایش ساختمان های جدید قابل دستیابی می باشد. در خصوص بازسازی ها، مقدار کاهش به میزان ۷۵ تا ۹۵% طبیعی و دست یافتنی می باشد.

( بر اساس مقاله موسسه خانه پسیو در ارتباط با استفاده از فن آوری خانه پسیو برای مشارکت در حفاظت از آب و ها در بخش ساختمان برای شهرداری ها و جوامع، توسط  Wolfgang Feist, March 2014)

مسئولیت مطالب منتشر شده در اینجا متوجه مؤلفین آن می باشد. مقالات خاصی که با حمایت EU ایجاد شده است لزوما نظر اتحادیه اروپا را منعکس نمی کند هیچ مسئولتی متوجه  EACI و کمسیون اروپایی در قبال استفاده از مطالب مندرج در اینجا نمی باشد.

همچنین نگاه کنید به:

مرور کلیه مقالاتی که در چارچوب پروژه PassREg منتشر شده است.