۱۸- مطالب قابل دسترس برای اعضاء

۱۷- نشریات موسسه خانه پسیو
۱۱/۰۳/۱۳۹۷
۱- مروری بر تارخچه خانه پسیو
۱۲/۰۳/۱۳۹۷

مطالب قابل دسترس برای اعضاء

ipha_logo_white

مطالب تفصیلی زیر منحصرا برای اعضاء iPHA قابل دسترس می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص عضویت در iPHA در اینجا کلیک کنید یا مستقیما در سایت iPHA ثبت نام کنید.

سیستم های مکانیکی

تهویه