۱۰- صدور گواهی
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
۱۲- ساختمان های خانه پسیو غیر مسکونی
۱۰/۰۳/۱۳۹۷

ابزار: بسته برنامه ریزی خانه پسیو (PHPP)

phpp_passive_house_planning_package

ابزار PHPP

PHPP شامل یک راهنمای چاپ شده به همراه یک CD می باشد. راهنما نه تنها روش های محاسباتی استفاده شده در PHPP را توضیح می دهد بلکه نکات مهم دیگر در رابطه با ساخت و سازهای خانه های پسیو را در بر می گیرد. CD شامل یک ابزار برنامه ریزی بر پایه اکسل با صفحات مختلف می باشد که از طریق این صفحات داده های ورودی و محاسبات مربوط به بخش های مختلف ساختمان انجام می گیرد.

بسته برنامه ریزی خانه پسیو -PHPP- (از اینجا سفارش بدهید) شامل هر ابزار لازم برای طراحی یک خانه پسیو با عملکرد مناسب می باشد. PHPP ضمن ارائه توازن انرژی، انرژی مورد تقاضای سالانه ساختمان را محاسبه می کند. بیشتر بخوایند

designph_logo

DesignPH یک نرم افزار تازه توسعه یافته برای مدل سازی طراحی و ورودی داده های ساختمان به صورت سه بعدی برای PHPP می باشد. این نرم افزار به صورت پلاگین بر روی SketchUP نصب و امکان مدل سازی سه بعدی را با استفاده از قابلیت های SketchUP فراهم می کند. بیشتر بخوانید

ابزار داده های هواشناسی

screenshot_klimadatentool

با این ابزار، می توانید داده های هواشناسی لازم به فرمت PHPP برای هر منطقه ای از دنیا استخراج کنید. داده ها براساس داده های ماهواره ای حاصل  از مرکز تحقیقاتی لانگلی ناسا، مرکز داده های علمی جوی پروژه Power توسعه یافته است. ارزیابی و پردازش جهت استفاده دز PHPP توسط موسسه خانه پسیو انجام می شود.

بیشتر بخوانید / کار با ابزار داده های هواشناسی 

راهنمای محاسبه ضرایب کاهش دما برای منطقه دمایی "X" در صفحه "Areas" از PHPP

ابزار داده های هواشناسی برای نیمکره جنوبی

klimadatentool_suedhalbkugel

برخی از محاسبات PHPP بر اساس این فرض است که ساختمان در نیمکره جنوبی واقع شده است. PHPP برای موقعیت های نیمکره جنوبی نیز قابل استفاده می باشد ولی یک رویکرد ارائه شده در راهنمای PHPP باید برای این منظور تطبیق داده شود.

بیشتر بخوانید / کار با داده های هواشناسی برای نیمکره جنوبی

انرژی مورد تقاضا برای آسانسور

ابزار اکسل به برنامه ریز این امکان را می دهد که  انرژی مورد تقاضا برای آسانسور را در مراحل اولیه برنامه ریزی ارزیابی کند. تعیین جزئیات مربوط به الزامات انرژی نیز امکان پذیر می باشد. ارزیابی بر اساس محاسبات ارائه شده در VDI 4707 2009-3 صورت می گیرد.

بیشتر بخوانید / کار با ابزار انرژی مورد تقاضای آسانسور

اطلاعات بیشتر در لیتک زیر قابل دسترسی می باشد.

محاسبه کارایی انرژی