کنترل و اندازه گیری

کنترل و اندازه گیری

تجهیز ساختمان های آلاینده صفر یا ساختمان های سبز به سیستم ها ی کنترل و اندازه گیری پیشرفته (BEMS) امروزه بدلیل مقرون به صرفه بودن این نوع تجهیزات متداول می باشد که ضمن فراهم نمودن اطلاعات واقعی از وضعیت هوای داخل ساختمان برای ساکنین امکان پایش و مشاهده مصرف انرژی برای مقاصد مختلف را فراهم می سازند. مصرف انرژی برای گرمایش آب و گرمایش فضاها، تهویه، سرمایش، روشنایی و تجهیزات برقی به صورت جداگانه اندازه گیری می شود.