چک لیست خانه پسیو

چک لیست خانه پسیو

برای برنامه ریزی و اجرای خانه های پسیو

(⇐: تضمین کیفیت ضروری است)

۱٫ برنامه توسعه

 • حمل و نقل عمومی خوب
 • نماهای اصلی مشرف به جنوب (°۳۰±) و سطوح پنجره ای بزرگ مشرف به جنوب
 • برای استفاده از انرژی خورشیدی به صورت پسیو از سایه اجتناب کنید
 • فضای سبز عاری از سایه
 • آیا اشکال جمع و جور ساختمان امکان پذیر است؟ ساختمان های ردیفی مفید هستند.

۲٫ برنامه ریزی مقدماتی

 • اسکلت جمع و جور ساختمان؛ راه کارهای مفید برای توسعه ساختمان ها
 • سطوح شیشه مشرف به جنوب بهینه هستند، پنجره های مشرف به شرق/غرب و شمال باید کوچک باشند
 • از تشکیل سایه جلوگیری کنید (عدم سایه و یا حداقل سایه از برآمدگی ها، بالکون ها، پارتیش ها و غیره)
 • اسکلت ساده برای سطوح پوسته ساختمان (ترجیحا بدون پیش آمدگی و تورفتگی و غیره)
 • پلان ساختمان: نواحی که به نصب سیستم تهویه نیاز دارند در کنار هم قرار گیرند (نظیر حمام بالای یا مجاور آشپزخانه)، در نظر گرفتن داکت های تهویه مورد نیاز
 • جداسازی هر تراز طبفه زیر زمین موجوئ: عایق هوا و عاری از پل های حرارتی
 • ⇐استفاده از PHPP (بسنه برنامه ریزی خانه پسیو) برای طراحی توازن انرژی ساختمان. پلاگین DesignPH در SketchUP امکان تهیه مدل انرژی ساختمان به صورت سه بعدی را فراهم کرده است.
 • استفاده از صدور گواهی خانه پسیو توسط موسسه خانه پسیو یا هر شرکت صادر کننده گواهی مورد تأیید PHI
 • بررسی و اقدام به یارانه های خانه پسیو از طریق وام مشارکتی توسعه (kfW) بعنوان مثال

۳٫ تأیید برنامه ریزی

 • جزئیات مربوط به ضخامت های عایق مربوط به پوشش ساختمان را در برنامه ریزی لحاظ کنید
 • از پل های حرارتی اجتناب کنید
 • جزئیات مربوط به برنامه سیستم های تأسیساتی ساختمان را در برنامه ریزی لحاظ کنید
 • پلان ساختمان: لوله های کوتاه (برای آب گرم، آب سرد و فاضلاب) و داکت ها کوتاه تهویه
 • داکتهای هوای سرد در بیرون از پوسته حرارتی ساختمان؛ داکت های هوای گرم در داخل پوسته ساختمان

4. اعمال برنامه ریزی مربوط به اسکلت ساختمان

5. اعمال برنامه ریزی مربوط به سیستم تهویه

6. اعمال برنامه ریزی مربوط به بقیه سیستم های تأسیساتی ساختمان

7. اجرا و مدریت ساخت اسکلت ساختمان

8. اجرا و مدیریت ساخت سیستم تهویه

9. اجرا و مدیریت ساخت بقیه سیستم های تأسیساتی ساختمان

10. اقدام به دریافت گواهی

برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به:

برنامه ریزی خانه پسیو

ساخت خانه پسیو

نمونه های ساخته شده