انرژی گرمایشی تجدید پذیر

انرژی گرمایشی تجدید پذیر

با کاستن مصرف انرژی و میزان آلاینده ها تا حد امکان، باید سیستم های حرارتی تجدید پذیر برای تأمین هرگونه بارهای برودتی و حرارتی باقیمانده مورد توجه قرار گیرد. توسعه تکنولوژی های پمپ های حرارتی زمین مبنا، هوا مبنا  و آب مبنا امکان تأمین بارهای حرارتی و برودتی ساختمان از محیط پیرامون ساختمان را فراهم می کند.