بازسازی ساختمان های موجود

بازسازی ساختمان های موجود

مفهوم ساختمان سبز امروز به راحتی برای ارتقاء ساختمان های موجود از لحاظ رتبه انرژی و تبدیل آنها به ساختمان سبز به صورت گسترده در دنیا بکار گرفته می شود. مصالح عایق با کارآیی بالا، پنجره های های با عملکرد بالا، سیستم های تهویه طبیعی و بازیافت حرارتی توسعه یافته در عرصه ساختمان سبز، امکان بازسازی ساختمان های موجود را بر اساس این مفهوم امکان پذیر ساخته است. نرم افزار های مدل سازی و شبیه سازی انرژی این امکان را فراهم ساخته است که با آزمایش راه حل ها و فن آوری های متنوع و سازگار با شرایط آب و هوایی محل ساختمان، به سهولت به هدف ساختمان سبز در بازسازی دست پیدا کرد.

در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، تعداد نوسازی و ارتقاء ساختمان‌های موجود در مقایسه با تعداد ساخت‌وسازهای جدید بیشتر می باشد. با نوسازی و ارتقاء ساختمان مطابق استاندارد بازسازی خانه پسیو، عمر این ساختمان های برای بهره برداری برای چند دهه آینده افزایش می یابد. همانطور که ساختمان‌های قدیمی انرژی بیشتری نسبت به ساختمان‌های جدیدالاحداث مصرف می‌کنند، بنابراین از پتانسیل بالایی برای صرفه‌جویی انرژی نیز برخوردار هستند. آنچه که درباره ساختمان‌های جدید کاربرد دارد درخصوص ساختمان‌های موجود نیز قابل به کارگیری است. و این خبر خوبی است که نوسازی انرژی به شکل گسترده در این نوع ساختمان‌ها هم سودآور بوده و هم وابستگی ما به واردات انرژی را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، نوسازی یک ساختمان موجود با اجزاء خانه پسیو، بر اساس اصول خانه پسیو، همه مزایای یک خانه پسیو جدیدالاحداث را دارد.

نوسازی خانه پسیو با EnerPHit نوسازی مطابق با اصول خانه پسیو با بازسازی طبق استاندارد EnerPHit امکان‌پذیر شده است. استاندارد EnerPHit، توسعه یافته توسط مؤسسه خانه پسیو در سال ۲۰۱۰، مخصوصاً برای بازسازی طراحی شدهو برخلاف ساخت‌وساز جدید، اغلب بازسازیها با شرایط چالشی همراه‌ هستند که باعث گران شدن استاندارد خانه پسیو می‌شوند. وجود پل‌های حرارتی، جهت‌گیری غیربهینه ساختمان و طرح غیر جمع و جور ساختمان، جنبه‌هایی هستند که امکان اصلاح آ‌ن‌ها در ساختمان‌های موجود، تقریباً ناممکن است. استاندارد EnerPHit بازسازی را با حفظ اصول خانه پسیو و تضمین میزان راحتی ساختمان، دوام ساختمان و کارآمدی انرژی به شکل چشمگیری بهبود می‌دهد.

ساختمان‌هایی که معیارهای EnerPHit را تأمین می‌کنند یا باید تقاضای حرارتی کمتر از ۲۵ کیلووات ساعت بر مترمربع از ساختمان را در هر سال (در مقایسه با ۱۵ کیلووات ساعت بر مترمربع در سال برای استاندارد خانه پسیو) داشته باشند و یا با اجزاء مناسب خانه پسیو تجهیز شوند. الزامات گواهی برای تمام شرایط آب‌وهوایی در دنیا توسعه یافته است. این الزامات برای شرایط آب و هوای مختلف، اصول خود را دارد.

استاندارد بازسازی EnerPHit که توسط موسسه خانه پسیو توسعه یافته است تنها استانداردی است که اثربخشی خود را با تمرکز بر موضوع نوسازی و ارتقاء ساختمان های موجود بر مبنای راه کارهای پسیو اثبات کرده است. این استاندارد یک استاندارد بین المللی است و پشتیبانی موسسه خانه پسیو در دریافت گواهی برای طراحی، اجرا و بهره برداری ساختمان ارتقاء یافته را دارد.

Certified building - EnerPHit Retrofit-multi family dwelling-D - 22083 Hamburg (Hamburg)- Ref:https://passivhausprojekte.de