راه اندازی و بهینه سازی

راه اندازی و بهینه سازی

شرکت زِبسکو طیف گسترده ای از خدماتِ راه اندازی از جمله راه اندازی، دوباره راه اندازی، یکپارچه سازی مجدد و همچنین راه اندازی مجدد بر اساس نظارت را ارائه می دهد. در حالیکه بیشتر خدمات راه اندازی بر آزمایش عملکرد استاندارد و صحه گذاری تمرکز دارند و توصیه هایی برای اقدامات “آسان و دست یافتنی” ارائه می دهند. خدمات بهینه سازی ما عمیق تر در تمام سطوح سیستم های تهویه مطبوع و زیر سیستم ها تمرکز دارد.

راه اندازی و بهینه سازی

راه اندازی و بهینه سازی

​ ZEB ESCO طیف گسترده ای از خدمات راه اندازی از جمله راه اندازی، دوباره راه اندازی، یکپارچه سازی مجدد و اخیرا راه اندازی مجدد بر اساس نظارت را ارائه می دهد. در حالیکه بیشتر خدمات راه اندازی بر آزمایش عملکرد استاندارد و صحه گذاری تمرکز می کنند و توصیه هایی برای اقدامات “آسان و دست یافتنی” ارائه می دهند. خدمات بهینه سازی ما عمیق تر در تمام سطوح سیستم های تهویه مطبوع و زیر سیستم ها تمرکز دارد.

رویکرد سیستمی

ما یک رویکرد سیستمی در ابعاد مختلف بهینه سازی برای به حداقل رساندن مصرف انرژی کل سیستم به جای تمرکز بر عملکرد تک تک اجزاء، به کار می گیریم. یک مثال، بهینه سازی بهره برداری دستگاه چیلر مرکزی (CUP) است که معمولا شامل همچون تجیهزاتی به صورت چیلر های چندگانه، پمپ های آب سرد، پمپ های آب خنک کن، برج های خنک کننده و دیگر تجهیزات جانبی می باشد. رویکرد معمول ما برای بهینه سازی CUP ، ادغام داده های مصرف در زمان واقعی از همه تجهیزات می باشد و هدف ما این است که کل مصرف CUP را به حداقل برسانیم و یا بهره وری CUP را از نظر کیلو وات / تن افزایش دهیم.

کلید در دست و تضمین

شرکت زِبسکو، شرکت خدمات انرژی با تمرکز بر بهبود بهره‌وری انرژی سیستم های ساختمانی است و تأمین کننده یک راه حل کلید-در دست می باشد. ارائه خدمات کامل با بهره گیری از راه اندازی، بهینه سازی، تکمیل (مکانیکی و کنترل) و نظارت طولانی مدت، به ما قابلیت ارائه کیفیت منحصر به فرد و تأمین بهره وری انرژی پروژه های شما را به صورت یکپارچه می دهد. یکی دیگر از ویژگی های ما جدا از ارائه خدمات راه اندازی، تضمین صرفه جویی است که از طریق بهره برداری از تجربه سالیان ما و متخصصین ما قابل تأمین می باشد.