بازسازی و کنترل ارتقاء

بازسازی و کنترل ارتقاء

 مهم نیست که تجهیزات HVAC تا چه میزان به خوبی نگهداری می شوند، در نهایت این تجهیزات  باید جایگزین یا ارتقاء داده شود یا به این دلیل که آنها به پایان عمر مفید خود می رسند یا به سادگی دیگر قادر به تأمین فضای مطبوع نمی باشند. اغلب اوقات پروژه های بازسازی شده انتظارات مالک را در عملکرد، به ویژه عملکرد انرژی، تأمین نمی کنند، بدلیل لینکه پیمانکار نصاب بعد از نصب اقدام به راه انداری و بهینه سازی سیستم نصب شده نمی کند. ZEB ESCO، یک ارائه دهنده کامل خدمات، ترکیبی از تکمیل، راه اندازی و بهینه سازی برای ارائه راه حل نهایی بهره وری انرژی به مشتریان است.

برخی از خدمات بازسازی قابل ارائه توسط ما عبارتند از:

  • انتخاب سیستم HVAC با کارآمدی بالا نظیر سیستم های HVAC با کارآیی بالای ۹۵ درصد.
  • تعویض سیستم HVAC از هر ده سال
  • نصب مناسب سیستم HVAC جدید برای دستیابی به ساختمان با انرژی کارآمد ضروری است. نصب نامناسب یستم منجر به کاهش کارآیی آن تا ۳۰ درصد می شود
  • تغییر فیلترهای هوا در سیستم های HVAC
  • سرویس و نگهداری سیستم HVAC به صورت سالیانه
  • اتوماسیون ساختمان برای سیستم های گرمایش، تهویه و هواساز (HVAC)

اتوماسیون ساختمان مصرف انرژی را تا ۲۷ درصد در ساختمان های مسکونی و بکار گیری فن آوری هوشمند مصرف انرژی را تا ۲۳ درصد در ساختمان های اداری صرفه جوی می کند

  • سیستم تهویه مجهز به بازیافت انرژی

ساختمان با انرژی کارآمد باید مجهز به سیستم تهویه با بازیافت انرژی باشد. سیستم بازیافت انرژی، تهویه کنترل شده را در ساختمان فراهم کرده و هدر رفت انرژی را با انتقال انرژی از هوای تهویه مورد تخلیه به هوای تهویه ورودی به حداقل می رساند

  • نصب فن های تخلیه موضعی در فضاهایی نظیر آشپزخانه و سرویس های بهداشتی برای تهویه موضعی. تهویه موضعی در بهبود کارآیی تهویه طبیعی کل ساختمان با زدودن آلودگی و رطوبت از داخل ساختمان موثر می باشد
  • تهویه طبیعی کارآمدترین و کم هزینه ترین راه کار برای سرمایش و گرمایش ساختمان می باشد این نوع تهویه در ترکیب با تهویه موضعی، فن های سقفی و فن های پنجره ای کارکرد عالی دارد.