مشاوره صدور گواهینامه ZEB

مشاوره صدور گواهینامه ZEB

BREEAM پیشرو در روش ارزیابی پایداری برای برنامه ریزی جامع پروژه ها، زیرساخت ها و ساختمان ها می باشد. که با تشخیص ارزش و انعکاس آن در کارآمدی بالای تجهیزات در چرخه حیات ساختمان، از ساخت و ساز جدید تا استفاده و بازسازی، به نمایش می گذارد.

هدف ZEB ESCO:

تشویق – در بهبود عملکرد مداوم و نوآوری با تنظیم و ارزیابی در برابر طیف وسیعی از الزامات علمی دقیق که فراتر از مقررات و تجربه جاری است.

ایجاد ان  برای کسانی که مالک ساختمان هستند، راه اندازی ساختمان را بعهده دارند، تحویل ساختمان را انجام میدهند یا از ساختمان ها، زیر ساخت ها یا جوامع برای دستیابی به  مدیریت و یا استفاده از ساختمان ها، زیرساخت ها و جوامع برای دستیابی به پایداری در اهداف خود هستند.

ایجاد اعتماد و ارزش – با ارائه گواهینامه مستقل که مزایای گسترده ای را برای افراد، کسب و کار، جامعه و محیط زیست نشان می دهد.