فناوری های ZEB

فناوری های ZEB

فناوری های زِب

مرکز تحقیقات ساختمانهای آلاینده صفر، ساختمانهای مسکونی، تجاری و عمومی را در همکاری نزدیک با صنعت ساختمان نروژی مورد بررسی قرار داده است. در نتیجه ZEB به دانش جدید در زمینه ساختمان های آلاینده صفر با انرژی کارآمد کمک کرده و محصولات و راه حل های رقابتی برای بازارهای ملی و بین المللی را توسعه داده است

فن آوری های زیر راه حل های نوآورانه ای هستند که در بخش ساخت و ساز ساختمان در حال گسترش و تبدیل شدن به بخش جدا ناپذیر صنعت ساختمان می باشند  تا سطوح مطلوبیت دلخواه مربوط به ساختمان های آلاینده صفر را تحقق بخشند.

  • تأمین برق تجدیدپذیر در محل
  • مصالح عایق بندی نانو برای پوشش های ساختمان با عملکرد بالا
  • فویل های برق در ساخت دیوار ها و کف طبقات
  • امکانات ائروژل
  • پنجره های چند جداره برای ساختمان های آلاینده صفر
  • پنجره های هوشمند الکتروکرومیک برای کنترل تابش خورشید در ساختمان ها
  • ابزاری برای صرفه جویی انرژی
  • روش های جدید برای سیستم های تهویه
  • کلکتور حرارتی خورشیدی یکپارچه شده با پنجره
نصب سیستم فوتوولتائیک یکپارچه شده با ساختمان در ساختمان ZEB
نصب سیستم فوتوولتائیک یکپارچه شده با ساختمان در ساختمان ZEB
سلولهای خورشیدی Grätzel نیمه شفاف یکپارچه شده با نما
سلولهای خورشیدی Grätzel نیمه شفاف یکپارچه شده با نما
پنجره های هوشمند الکتروکرومیک برای کنترل تابش خورشید در ساختمان ها
پنجره های هوشمند الکتروکرومیک برای کنترل تابش خورشید در ساختمان ها
عایق ائروژل موجود در اشکال مختلف. ائروژل مونولیتیک شفاف است و بنابراین برای استفاده بعنوان سیستم های با عایق بندی بالا و شفاف ایده آل می باشد.
عایق ائروژل موجود در اشکال مختلف. ائروژل مونولیتیک شفاف است و بنابراین برای استفاده بعنوان سیستم های با عایق بندی بالا و شفاف ایده آل می باشد.
پنجره با کلکتور خورشیدی (خاکستری)، لوله ها، پمپ گردشی و مخزن ذخیره
پنجره با کلکتور خورشیدی (خاکستری)، لوله ها، پمپ گردشی و مخزن ذخیره